• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Reglement

 

AVTALE FOR SESONGGJESTER

 

1:     Med sesong menes perioden mellom ca.1 mai og ca. 1. september.(se prisliste)

2:     "Sesongleie" faktureres som 2 delbetalinger med forfall: 1. Mars og 20. Juni.

3:     Leie/deler av leie kan ikke kreves tilbakebetalt selv om oppholdet avkortes.

4:     Det er ett el-uttak pr. sesongplass dersom annet ikke  avtales. Tilførselskabelen skal

minimum være 2 x 2,5  + J.

5:     Gråvann skal samles i tett beholder og tømmes på angitt sted. Søppel leggi pose i

        Conteiner mellom Kl. 0900 og Kl. 2100. Det tillates KUN husholdningssøppel - IKKE

        TREVIRKE, METALLER, STOLER, BORD, GRILLER ETC.

6:     På den anviste sesongplass har leietaker rett til å parkere EN bil. Hvis det ikke er

plass ved sesongplassen anvises en plass i umiddelbar nærhet. Øvrige biler

tilhørende leietakers famile eller gjester skal parkere på utsiden av campingplassen.

7:     Leier er ansvarlig for "sitt" område, og skal sørge for at området alltid er pent og ryddig.

Gressklpper og gresstrimmer finnes til fri benyttelse. Dette gjelder også ved avslutning

av sesongen.

8:     Campingplassen har ikke ansvar for tyveri, hærverk, etc. som skjer på personer, biler,

vogner eller telt under oppholdet.

9:     Bilkjøring inne på campingplassern er strengt forbudt i tidsrommet: Kl. 2300 - Kl. 0700.

I samme tidsrom skal det være ro på  campingplassen og strandområdet.

10:    Hunder skal alltid holdes bånd og kun "Luftes" utenfor campinområdet.

11:    Plattinger (gulv) skal plaseres på angitte steder (depoer).

12:    Fremleie/utlån av vogner/plasser er ikke tillatt.

13:   Dersom denne avtale eller alminnelige regler for camping overtredes av leietaker eller

leietagers gjester kan leieavtalen sies opp uten varsel. Innbetalt leie refunderes ikke.

 

Sandefjord, den ..............................

 

 

..............................................                                   ...............................................

Leietaker                                                                    Øivind Fagerli AS

Sist oppdatert (fredag 22. januar 2016 10:19)